Obowiązek informacyjny CherryMoya na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administrator

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest CherryMoya, ul Życzliwa 16, 53-030 Wrocław

2. Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się pocztą pod adresem ul. Życzliwa 16, 53-030 Wrocław lub email catering@cherrymoya.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zamówionych przez Państwa usług, w tym umożliwienia nam świadczenia usługi również drogą elektroniczną. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach marketingowych, obsługi posprzedażowej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu.

4. Okres przechowywania danych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez realizację zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:
– obsługi posprzedażowej / po usługowej,
– dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania umowy i usług z nią związanych.

5. Odbiorcy danych.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. dostawcom usług IT, transportowych.

6. Przekazywanie danych poza EOG.

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane adresowe j.w. pkt 2
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od 25 maja 2018 r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Dobrowolność podawania danych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,
– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.